Trường MN Nhân Chính tổ chức Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng cấp trường năm học 2015 - 2016


ảnh hoạt động nhà trường


Chào mừng Ngày hội đến trường của bé năm học 2014 - 2015


Ngày Hội ngày Lễ


SLIDESHOWS